Vragen en antwoorden


U wenst goed te kunnen zien zonder bril of lenzen : welke behandelingen bieden wij u aan?

- Bent U bijziend tussen -1 en -6? Dan wordt meestal een Smile laserprocedure voorgesteld. Bij een te dun hoornvlies is een extra lens (ICL) evenwel aangewezen.

- Bent U bijziend boven -6? Dan kan nog steeds een Smile laser gebeuren, doch wordt in functie van de hoornvliesdikte en pupildiameter vaker voor een extra lens (ICL) geopteerd.

- Bent U verziend en ouder dan 50 jaar? Dan is een lensvervanging (RLE) de aangewezen behandeling met implantatie van een multifocale kunstlens.

De voor u optimale behandeling kan evenwel slechts gekozen worden na een uitgebreid oftalmologisch vooronderzoek en rekening houdend met uw verwachtingen.

Ben ik een goede kandidaat voor laserbehandeling?

Om een goede laserkandidaat te zijn, dient uw zicht gedurende minstens 2 jaren stabiel te zijn. U moet 20 jaar zijn of ouder. U mag geen andere belangrijke oogaandoeningen vertonen. Elke behandeling heeft ook zijn eigen voor- en nadelen. Dit alles zal door de oogarts na een grondig vooronderzoek met u besproken worden. 

Wat is een femtosecond laser?

Een femtosecondlaser is een laser welke uiterst kortdurende licht pulsen uitzendt (één femtosecond = 0,000000000000001 seconde). De laserbehandeling zelf duurt slechts 23 seconden per oog en is pijnloos.

Hoe bereid ik mij voor op een SMILE behandeling?

Indien je contactlenzen draagt laat je deze uit 1 week voor de behandeling en zelfs langer indien je half harde lenzen draagt. De dag van de behandeling gebruikt u geen make-up, lotions of parfum. U mag na de behandeling niet zelf met de wagen rijden.

Is een cataractoperatie veilig?

Cataract chirurgie is momenteel één van de veiligste operaties die er zijn. Zoals  bij elke medische behandeling kan een complicatie evenwel nooit voor 100% uitgesloten worden. Uw behandelende arts zal de mogelijke risico's steeds met u bespreken.

Wat is het verschil tussen een lensvervanging en een cataractingreep?

Beide ingrepen zijn technisch identiek doch de term 'lensvervanging' wordt gebruikt wanneer de eigen natuurlijke lens nog helder is en je dus nog goed ziet mits bril of contactlenscorrectie. Er is dus geen medische reden voor deze ingreep en dus ook geen terugbetaling van het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering. Bij een cataractingreep is er cataract aanwezig. De eigen natuurlijke lens is troebel geworden waardoor je zelfs met een bril of contactlenscorrectie geen zuiver zicht meer hebt. Hier is dus wel een medische reden en dus ook een terugbetaling.