FEMTO LASIK

LASIK is tot op heden de meest uitgevoerde ooglaserbehandeling van het hoornvlies. Deze behandeling is geschikt voor de behandeling van bijziendheidastigmatisme en lichte vormen van verziendheid. Het dragen van een leesbril kan met deze behandeling niet worden verholpen.

Wat is Lasik:

LASIK (Laser-Assisted-In-Situ-Keratomileusis) behandeld brekingsfouten van het oog door het bovenste laagje van het hoornvlies om te klappen (flap) en de onderliggende laag te corrigeren. Wij maken dit hoornvliesflapje met een speciale laser, de Zeiss Visumax Femtosecond laser, vandaar spreken we van Femto Lasik. De correctie zelf gebeurt met een 2e laser, de Zeiss Mel80 Excimer laser.

Sinds de ontwikkeling van Lasik in de jaren '90 is Lasik de meest gebruikte lasercorrectie voor de behandeling van bijziendheid, verziendheid en astigmatisme. 

Let wel, net zoals bij Smile laser en ICL corrigeert deze techniek enkel uw vertezicht en zal u vanaf de leeftijd van ongeveer 45 jaar een leesbril nodig hebben. Uw eigen natuurlijke lens wordt vanaf dan namelijk minder flexibel en kan dus minder 'inzoomen'.

Voorbereiding voor behandeling :

Na een uitgebreid vooronderzoek zal in overleg met de patiënt beslist worden welke de meest geschikte behandeling is voor het bestaande refractieprobleem. 

Richtlijnen voor de ingreep zelf:

  • gebruik geen make-up, parfum of lotions de dag voor en de dag van de behandeling. Deze producten laten onzuiverheden achter rond het oog en tussen de wimpers welke het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden.
  • Voorzie u reeds vóór de behandeling van de nodige medicatie en volg exact het door uw arts opgestelde behandelschema
  • Zorg voor vervoer na de ingreep gezien u zelf geen wagen mag besturen.

Verloop behandeling :

Verdoving

Na verdoving en ontsmetting van het oog met druppels wordt u optimaal gepositioneerd onder de laser. De oogleden van het te behandelen oog wordt met een kleine sperder open gehouden zodat onverwacht knipperen niet mogelijk is.

Laseren van het flapje

Het oog door middel van een lichtjes aanzuigende contactlens perfect onder de laser gecentreerd. Hierbij kan een licht drukgevoel waargenomen worden. Eens het oog in perfecte positie is, maakt de Zeiss Visumax femtosecond laser op 15 seconden volledig pijnloos het uiterst dunne hoornvliesflapje. 

Herpositionering van de patiënt 

De patiënt wordt 180° gedraaid en komt zo exact in positie onder de Excimerlaser voor het 2e deel van de procedure. 
Laseren van de brekingsfout

Na omklappen van het oppervlakkige hoornviesflapje wordt het onderliggende weefsel met de Excimerlaser pijnloos bijgewerkt om de beoogde correctie te bekomen.

Onze laser beschikt over een gesofisticeerd eye-tracking-systeem dat bij onverwachte oogbewegingen perfect volgt en correcties uitvoert. Terugplaatsen flap

Na de behandeling wordt het flapje terug op zijn oorspronkelijke plaats gelegd waar het op korte tijd terug zal vastgroeien. Na de behandeling blijkt u nog een 20 tal minuten in de kliniek, waarna de oogchirurg nog een korte controle uitvoert en het te volgen oogdruppelschema met u overloopt. U mag daarna met beschermbril het lasercentrum verlaten.  Thuis is het aangewezen wat rust te nemen en niet in het oog te wrijven.
Animatie Lasik ingreep

/edit