Verziendheid

Verziendheid of hypermetropie is een afwijking van het oog waarbij door een onvoldoende brekingskracht van de lens of door een te kort oog de lichtstralen onvoldoende gefocust kunnen worden. Dit geeft een onscherp beeld, vermoeide ogen en hoofdpijn waardoor het dragen van een correctie onvermijdelijk wordt. 

Dit onscherp beeld kan gecorrigeerd worden door het dragen van bril of contactlenzen met een positieve brekingskracht (voorbeeld : bril van +3) of door het verhogen van de brekingskracht van het oog door een laser- of lensingreep.

LASERBEHANDELING VOOR VERZIENDHEID

Ooglaserchirurgie kan verziendheid of hypermetropie corrigeren door het hoornvlies centraal boller (meer brekend) te maken. Hierdoor komt het brandpunt opnieuw precies op het netvlies te liggen.

Belangrijke punten :

  • Correctie van verziendheid mogelijk tot +3 dioptrie
  • Minstens 2 jaar stabiele refractie (brilsterkte)
  • Verziendheid en astigmatisme kunnen gelijktijdig behandeld worden

LENSBEHANDELING VOOR VERZIENDHEID

Heel vaak is een lensimplant meer aangewezen voor de behandeling van verziendheid. Vooral voor de hogere afwijkingen en vanaf de leeftijd van 50 jaar wordt voor deze oplossing gekozen. 

Belangrijke punten :

  • Ook hogere sterktes van verziendheid kunnen behandeld worden
  • Behandeling gebeurt door vervanging van de eigen lens door een sterkere kunstlens (RLE)
  • Het hoornvlies blijft onaangeroerd
  • Gelijktijdige correctie van astigmatisme met een torisch lensimplant is mogelijk
  • Gelijktijdige behandeling van het leesprobleem met een multifocale lens is mogelijk