Cataract

Cataract of staar is vertroebeling van de ooglens. De ooglens zorgt voor een scherpe focussering van het beeld op het netvlies achterin het oog. Bij cataract of staar vertroebelt deze lens met waziger zicht tot gevolg. Meestal treedt deze vertroebeling op met toenemende leeftijd, doch andere oorzaken zoals diabetes en cortisone gebruik kunnen vroegtijdig cataract veroorzaken.

Typische klachten bij cataract

  • langzame vermindering van de kwaliteit van het zicht
  • onscherp en wazig zicht
  • kleuren worden vager en soms moeilijk te herkennen
  • toenemende hinder van tegenlicht
  • sterkte van brilglazen veranderd sneller

BEHANDELING VAN CATARACT

Een bril of oogdruppels kunnen geen hulp bieden bij cataract. De enige mogelijke behandeling voor cataract is het vervangen van de troebele ooglens door een heldere kunstlens (of implantlens) via een operatie.

Als standaardtechniek voor cataractbehandeling gebruiken wij de phaco techniek waarbij de troebele inhoud van de lens via een kleine insnede in het hoornvlies wordt verwijderd. Het zakje rond de lens wordt hierbij ter plaatse gelaten en in dit lege zakje wordt de nieuwe kunstlens geplaatst. De nieuwe lens blijft voor de rest van het leven in het oog.

Momenteel bestaan er verschillende types implantlenzen : 

  • unifocale lenzen : geven een scherp beeld in de verte, doch leesbril blijft nodig
  • multifocale lenzen : hiermee kan veraf en dichtbij gekeken worden, met grote brilonafhankelijkheid tot gevolg
  • torische lenzen : deze lenzen corrigeren gelijktijdig het eventueel vooraf bestaande astigmatisme

Mogelijke Behandelingen