Presbyopie (Leesbril)

Vanaf de leeftijd van 40 jaar ervaren de meeste mensen toenemende hinder om nabij gelegen objecten scherp te zien.  Dit probleem noemen we Presbyopie.  Presbyopie is het gevolg van afnemende soepelheid van onze ooglens waardoor deze haar capaciteit om scherp te stellen verliest. Presbyopie mag niet verward worden met verziendheid gezien dit een gevolg is van een te korte lengte van het oog. 

Momenteel bestaan er behandelingen om ook voor dit probleem een alternatief voor een dragen van een leesbril of multifocale contactlenzen te bieden.  

LENSBEHANDELING VOOR PRESBYOPIE

Heel vaak is een multifocaal lensimplant de aangewezen behandeling voor de correctie van presbyopie. Vooral bij patiënten vanaf de leeftijd van 50 jaar met toenemende presbyopie in combinatie met bijziendheid of verziendheid wordt voor deze oplossing gekozen.

Belangrijke punten :

  • Ook hogere sterktes van bijziendheid en verziendheid kunnen gelijktijdig gecorrigeerd worden
  • Behandeling gebeurt door vervanging van de eigen lens door een multifocale kunstlens
  • Het hoornvlies blijft onaangeroerd
  • Gelijktijdige correctie van astigmatisme met een torisch multifocaal lensimplant is mogelijk

Mogelijke Behandelingen