Vooronderzoek bij refractie chirurgie:

In overleg met een van de oogartsen in de praktijk zullen alle mogelijke oplossingen ter correctie van uw refractieprobleem besproken worden.

Om te bepalen of u geschikt bent voor een refractie corrigerende ingreep voeren we een uitgebreid vooronderzoek uit. Gezien de resultaten van deze onderzoeken belangrijk zijn en zeer nauwkeurig moeten zijn, dient u hiervoor zelf ook een inspanning doen.

  • 1 week voorafgaand aan het vooronderzoek mag u geen zachte contactlenzen dragen (4 weken in het geval van harde lenzen): contactlenzen beïnvloeden de kromming van uw hoornvlies en dus de metingen van het onderzoek.
  • Na het vooronderzoek mag u niet zelf met de auto naar huis rijden: om de binnenkant van uw oog te onderzoeken, gebruiken we pupilverwijdende druppels. Hierdoor gaat u tijdelijk wat waziger zien.

Wanneer u uw contactlenzen niet kan missen of eerst een verkennend gesprek met ons wenst over de mogelijkheid van een refractie behandeling, dan stellen wij u een SREENINGSONDERZOEK voor :

  • U draagt uw contactlenzen tot de dag voor het onderzoek waarbij u de dag van het onderzoek indien mogelijk wel een bril draagt. We doen een beperktere screening waardoor u alvast een antwoord krijgt op de vraag of u voor een behandeling in aanmerking komt.
  • In geval van een positief antwoord doen we de aanvullende metingen op een latere datum. Hiervoor moet u dan wel uw contactlenzen effectief langere tijd uitlaten.

WAT LEREN WE UIT DEZE METINGEN?

  • De exacte brekingssterkte van uw ogen.
  • Eventuele contra-indicaties die een behandeling onmogelijk maken.
  • De behandelmogelijkheden die de beste en veiligste resultaten voor u geven voor uw specifiek zichtprobleem.